ΑΡΧΙΚΗ > Τεχνικά χαρακτηριστικά > Μηχανικές δοκιμές
Μηχανικές δοκιμές
Εκτύπωση | Εκτύπωση σελίδας


ΣύμβολοΜονάδα
μέτρησης
Περιγραφή
RN/mm2 Ενιαίο βάρος συντριβής ή αντοχής κατά την έλξη
Rs N/mm2 Ενιαίο βάρος εξασθένησης (εξάντλησης)
Rp (0,2) N/mm2 Ενιαίο βάρος απομάκρυνσης από την αναλογία στο 0,2% της επιμήκυνσης
A5 % Ποσοστιαία επέκταση της διάστασης πάνω σε αναλογικά κοντό δοκιμαστικό σωλήνα
(Μάκρος ίσο 5 φορές την διάμετρο)
A4 % Όπως αναφέρεται από πάνω με μάκρος δοκιμαστικού σωλήνα ίσο 4 φορές την διάμετρο
(Συνήθως με αμερικάνικους νόμους: 2" Χ 1/2")
Z % Ποσοστιαίος συντελεστής δυνατής πίεσης (σφυξίματος) στην θραύση


Oι μονάδες μέτρησης της δύναμης Ν (Newton) και της ενέργειας J (Joule) είναι υpοχρεωτικές στο Διεθνή Σύστημα αpό το 1976 με τις ακόλουθες τιμές:

1Ν = 0,102 kgr 1Kgr = 9,81N 1J = 0,102 Kgr*m 1Kgr*m = 9,81N*m

Eπί πλέον από το 1986 είναι υποχρεωτική και η μονάδα μέτρησης της πίεσης Pa (Pascal) με τις ακόλουθες αξίες (τιμές):

lPa=lN 1 N 1.02 Kgr
m2 106mm2 107 mm2
1 JKgr = 9)S1. ϋ =9,81* 106Pa
mm2 mm2  Όνομα
  
  e-mail ή τηλέφωνο
  
  Μήνυμα
  ΑΡΧΙΚΗ | H εταιρεία μας | ΠΡΟΪΟΝΤΑ | Υπηρεσίες | Τεχνικά χαρακτηριστικά | Επικοινωνία  
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ INOX ΑΞΟΝΕΣ - ΕΞΑΓΩΝΑ - ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ INOX ΔΙΑΤΡΗΤΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ INOX ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΑ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ INOX ΓΩΝΙΕΣ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ INOX ΣΩΛΗΝΕΣ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ INOX ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΗ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ INOX ΛΑΜΕΣ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ INOX ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ INOX ΚΑΜΠΥΛΕΣ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ INOX ΚΟΛΑΡΕΤΑ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ INOX ΦΛΑΤΖΕΣ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ INOX ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΛΟΙΦΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ
ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ - ΚΟΠΤΙΚΑ - ΑΛΟΙΦΕΣ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ INOX ΣΥΡΜΑ
    Όροι χρήσης | © Technometal S.A.